Перелік документів, що подаються до КНЕДП

 1. Для реєстрації заявника – юридичної особи уповноважений представник юридичної особи надає такі документи:
 2. Для реєстрації заявника – ФОП/фізичної особи надаються такі документи:

 

1. Для реєстрації заявника – юридичної особи уповноважений представник юридичної особи надає такі документи:

 • підписаний договір - у двох примірниках або заповнену та підписану заявником картку приєднання до договору - в одному примірнику;
 • оригінал довідки, виписки чи витягу з ЄДР, або копію цього документу, засвідчену нотаріально або підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності);
 • копії паспортів заявників або інших документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, засвідчені відповідними заявниками або нотаріально; для ідентифікації особи заявник має надати для звірки оригінал паспорту;
 • копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (карток фізичних осіб – платників податку) заявників, засвідчені відповідними заявниками або нотаріально (у випадку, якщо наданий паспорт підписувача не містить значення ІН або копії сторінок паспорту у разі відмови від отримання ідентифікаційного номеру платника податків); для ідентифікації особи заявник має надати для звірки оригінал ідентифікаційного номеру платника податків;
 • оригінали або засвідчені копії документів, що підтверджують належність заявника до юридтчної особи та його повноваження;
 • заява на формування кваліфікованих сертифікатів, засвідчені відповідними заявниками (встановлена форма заявки на формування сертифіката розміщена на інформаційному ресурсі надавача).
 • Оригінал виписки або витягу з ЄДР може бути наданий в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства.

2. Для реєстрації заявника – ФОП/фізичної особи надаються такі документи:

 • підписаний договір - у двох примірниках або заповнену та підписану картку приєднання до договору - в одному примірнику;
 • копія паспорта заявника або інших документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, засвідчені відповідними заявниками або нотаріально; для ідентифікації особи заявник має надати для звірки оригінал паспорту;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (картки фізичної особи – платника податку), засвідчена підписувачем або нотаріально (у випадку, якщо наданий паспорт підписувача не містить значення ІН або копії сторінок паспорту у разі відмови від отримання ідентифікаційного номеру платника податків); для ідентифікації особи заявник має надати для звірки оригінал ідентифікаційного номеру платника податків;
 • заява на формування кваліфікованих сертифікатів, засвідчені відповідними заявниками (встановлена форма заявки на формування сертифіката розміщена на інформаційному ресурсі надавача).