Регламент

Регламент роботи ТОВ «Ілайф» (далі – Регламент) є нормативним документом, що визначає організаційно- методологічні та технологічні умови діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (далі – КНЕДП, Надавач) ТОВ «Ілайф», під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – довірчі послуги).

Регламент визначає порядок та процедури обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів (далі – сертифікат, сертифікат ключа) користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – КЕДП), умови надання послуг та правил користування КЕДП, а також основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення функціонування КНЕДП.

Цей Регламент є обов’язковим для юридичних осіб (фізичних осіб – представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності) та є засобом офіційного повідомлення та інформування всіх сторін у взаєминах, що виникають у процесі надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Визнання вимог цього Регламенту користувачами електронних довірчих послуг є обов’язковою умовою та підставою для укладання з ними договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.